قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
همان گونه که یک تاجر هوشیار از به کار انداختن سرمایه اش در یک جا پرهیز می کند، مصلحت زندگی حکم می کند که آدمی چشم داشت همه ی رضایت خویش را از یک گرایش نداشته باشد.
1396/02/18 - 14:55 کد پست 40560119

توضیح کوتاه

- همان گونه که یک تاجر هوشیار از به کار انداختن سرمایه اش در