قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
یک «دروغ» دنیا را دور می رند و به سر جای اولش برمی گردد؛ ولی در همین زمان یک «حقیقت» هنوز دارد بند کفش‌های خود را می‌بندد تا حرکت کند.

تواین
1396/02/18 - 14:58 کد پست 40560120

توضیح کوتاه

- یک دروغ دنیا را دور می رند و به سر جای اولش برمی گردد ول