قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
انسانها در هیچ یک از ویژگی هایشان به اندازه نیکی کردن به همنوعان خویش، خدای گونه نیستند.

همین نیکی کردن هم یادمون رفته..{-6-}
1396/02/18 - 15:03 کد پست 40560121

توضیح کوتاه

- انسانها در هیچ یک از ویژگی هایشان به اندازه نیکی کردن به هم