قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
رفتن هم حرف عجیبی ‌است شبیه اشتباه آمدن !

گفت بر مي گردم،‏
و رفت،
و همه‌ ی پل ‌های پشت سرش را ويران کرد.‏
همه می ‌دانستند ديگر باز نمی ‌گردد،
اما بازگشت
بی هيچ پلی در راه،‏
او مسير مخفی یادها را می ‌دانست.
قصه ‌گوی پروانه ها
برای ما از فهم فيل و
صبوری شتر سخن می ‌گفت.
چيزها ديده بود به راه وُ
چيزها شنيده بود به خواب
او گفت:‏
اشتباه می ‌کنند بعضی ‌ها
که اشتباه نمی ‌کنند!‏
بايد راه افتاد،
مثل رودها که بعضی به دريا می ‌رسند
بعضی هم به دريا نمی ‌رسند.
رفتن هيچ ربطی به رسیدن ندارد!‏
3 امتیاز + 1396/02/28 - 14:22 در شمالیهای فیس بوک ایران کد پست 40563067 توسط موبایل
دیدگاه

باز نشر توسط

توضیح کوتاه

_ رفتن هم حرف عجیبی است شبیه اشتباه آمدن گفت بر مي گردم