قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
شهردرامن وامان است.آسوه بخوابین...داروغه سایت
1 امتیاز + 1396/03/15 - 02:45 کد پست 40567376 توسط موبایل
دیدگاه
یاسین

جواب چی بدم.به قول خودت من که داداش واقعیت نیستم که بهم بگی چراناراحتی.یه غریبه ام.ازاین به بعدهم آبجی ندارم.ببخش که نمیفهمیدم برات یه خربودم ازهمون اول تاحالا.خدانگهدارت هرجاکه میری وهرجاکه هستی

1396/12/24 - 22:21 توسط موبایل کد دیدگاه 6115442

توضیح کوتاه

شهردرامن وامان استآسوه بخوابینداروغه سایت