قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
کسی با پای خودش به زندگیت نمی آید!

حضورش اتفاقی نیست در زندگیت.

حتما کسی را شبیه او در خیابان یا جایی از خدایت خواسته ای...

مواظب "حضور اتفاقی" افراد زندگیت باش.

شاید توهم "حضور اتفاقی" فردی، در زندگیش باشی
1396/04/23 - 22:39 کد پست 40583470

توضیح کوتاه

_ کسی با پای خودش به زندگیت نمی آیدحضورش اتفاقی نیست در زن