قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
دلم تا برایت تنگ می شود
نه شعر می خوانم
نه ترانه گوش می دهم
نه حرفهایمان را تکرار می کنم

دلم تا برایت تنگ می شود
می نشینم
اسمت را
می نویسم
می نویسم
می نویسم
بعد می گویم
این همه او
پس دلتنگی چرا ؟

دلم تا برایت تنگ می شود
میمِ مالکیت به آخرِ اسمت اضافه می کنم
و باز عاشقت می شوم

"ناشناس"
1396/04/29 - 00:16 کد پست 40585803

توضیح کوتاه

_ دلم تا برایت تنگ می شودنه شعر می خوانمنه ترانه گوش می دهم