قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
دلم بهانه تو را دارد
تو می دانی بهانه چیست؟
بهانه همان است که شب ها
خواب از چشم من می دزدد
بهانه همان است که روزها
میان انبوهی از آدم ها
چشانم را پی تو می گرداند
بهانه همان صبری است
که به لبانم سکوت می دهد
تا گلایه ای نکنم از نبودنت .

"ناشناس"
1 امتیاز + 1396/04/29 - 00:39 کد پست 40585804

توضیح کوتاه

_ دلم بهانه تو را داردتو می دانی بهانه چیستبهانه همان است