قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
ماه من!
نشانی قلبت را هرگز از یاد نبرده ام
فرسنگ ها هم که دور باشی
هوایت که به سرم بزند
می نشانمت کنار رویا هایم
دست های دلواپسم را
قفل می کنم به بودنت..
"تو"
همان جان منی
که گاهی می رسی به لبهایم...

[لینک]
1396/04/29 - 02:20 کد پست 40586029
دیدگاه
رويا

لایک

1396/04/29 - 08:12 توسط موبایل کد دیدگاه 6097365
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"

ممنوووونم

1396/04/29 - 09:09 کد دیدگاه 6097367
sepid

لایک

1396/04/29 - 09:10 توسط موبایل کد دیدگاه 6097369
sepid

چی شده اردیا مشکی پوش شدی یامن چشم درست نمیبینه

1396/04/29 - 09:11 توسط موبایل کد دیدگاه 6097370
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"

ممنونم سپیده
شکست مشقی خوردم خخخ

1396/04/29 - 09:58 کد دیدگاه 6097374
sepid

بدجورشم انگار

1396/04/29 - 11:18 توسط موبایل کد دیدگاه 6097379
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"

نشنیدی میگن
عشق پیری گر بجنبد سر به رسوایی زند

1396/04/29 - 11:31 کد دیدگاه 6097388
رويا

اتفاقا مشکی رنگ عشقه پ لباستو عوض کن {-27-}

1396/04/29 - 11:46 توسط موبایل کد دیدگاه 6097390
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"

من که همیشه مشکی پوشم خخ

1396/04/29 - 12:09 کد دیدگاه 6097395
sepid

چراشنیدم
خودمم دارم پیر میشم بهتردرکت میکنم خخخ

1396/04/29 - 12:16 توسط موبایل کد دیدگاه 6097396
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"

آدم از سی که گذشت دیگه عمرش تمومه

1396/04/29 - 12:23 کد دیدگاه 6097400
رويا

وا چخبرته من ک تازه اول جونینه خخخ

1396/04/29 - 12:53 توسط موبایل کد دیدگاه 6097406
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"

آره بابا تو هنوز چهارده سالته خخخخ

1396/04/29 - 12:57 کد دیدگاه 6097409
رويا

خخخخخ ولا

1396/04/29 - 13:05 توسط موبایل کد دیدگاه 6097412
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"

مادر بزرگ ملت رو نیگا عکس گوگوشم گذاشته روی پروفایلش خخخ

1396/04/29 - 13:15 کد دیدگاه 6097415
sepid

خخخخ

1396/04/29 - 14:12 توسط موبایل کد دیدگاه 6097433
رويا

{-15-}

1396/04/31 - 22:31 توسط موبایل کد دیدگاه 6097586

باز نشر توسط

توضیح کوتاه

_ ماه مننشانی قلبت را هرگز از یاد نبرده امفرسنگ ها هم که د