قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
راز

گاهی وقتا یه راز تو دلت
سنگین سنگین دلت

نمی خوای هیچ کی بدونه ولی
نمی تونی نگه داریش توی دلت

بزار گم شه بزار کم شه اسراری که داری
مثل یه ماهی توی لالوی دلت

پر پرواز نداری که بری
پس بمون تو همین دنیای کوچیک دلت

کوچیک ِ کوچیک میشه ارزو هات
قد همون دنیای کوچیک دلت

پس بزرگ کن دنیای دلت
خونه تکونی کن این دنیای دلت

هر چه اشیا جا منوده توی دلت
پاک کن پاک پاک دنیای دلت

سخت می دونم سخت سخت
لیک هیچ راهی نداری تا شود دنیا دلت
1 امتیاز + 1396/05/06 - 15:20 در تکواژه ها کد پست 40589385

باز نشر توسط

توضیح کوتاه

راز گاهی وقتا یه راز تو دلت سنگین سنگین دلت نمی خوای ه