قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
{-31-}


{-31-}{-31-}

{-31-}{-31-}{-31-}{-31-}{-31-}{-31-}
1 امتیاز + 1396/05/09 - 09:23 کد پست 40591727
دیدگاه
ღʍøj†αbα ღ

چیه؟

1396/05/9 - 09:57 توسط موبایل کد دیدگاه 6098909
رويا

چی شده؟؟؟؟

1396/05/9 - 10:43 توسط موبایل کد دیدگاه 6098910
♥مدیرگروه کردهای فیس ♥ROONAS

حالا میگه تنهام خخ

1396/05/9 - 11:05 کد دیدگاه 6098913
رويا

لره خخخخخ

1396/05/9 - 12:36 توسط موبایل کد دیدگاه 6098920
sepid

تنهاس

1396/05/10 - 13:30 توسط موبایل کد دیدگاه 6099025
✔✅✔

ممنون از همتون

کوفت بگیرین

1396/05/10 - 16:29 کد دیدگاه 6099051
✔✅✔

اره خب

1396/05/10 - 16:29 کد دیدگاه 6099052
رويا

{-7-} برو شوهر کن

1396/05/10 - 16:41 توسط موبایل کد دیدگاه 6099053
sepid

وای دلم
شوهرش بدین

1396/05/11 - 00:05 توسط موبایل کد دیدگاه 6099112
✔✅✔

یکیتون شوهرم شین خوشکلا

1396/05/11 - 17:17 کد دیدگاه 6099444
رويا

سپیده رو ردیف.کنم برات؟ {-27-}

1396/05/11 - 17:22 توسط موبایل کد دیدگاه 6099445
✔✅✔

خودت خوبی هااا بکر بکر

1396/05/11 - 17:27 کد دیدگاه 6099447
✔✅✔

چشمکم ک میزنی

1396/05/11 - 17:28 کد دیدگاه 6099448
✔✅✔

اره ردیف کن

1396/05/11 - 17:40 کد دیدگاه 6099450
sepid

هه هه
راست میگه رویی خودت خوبی خخخ

1396/05/11 - 18:36 توسط موبایل کد دیدگاه 6099484
✔✅✔

سپیده م خیلی خوبه

1396/05/11 - 18:37 کد دیدگاه 6099485
sepid

ن به خوبی رویا اونوبچسب

1396/05/11 - 18:38 توسط موبایل کد دیدگاه 6099487
✔✅✔

خودت سپیده

1396/05/11 - 18:40 کد دیدگاه 6099489
sepid

بیفت ب جون روناس اون ی دونس

1396/05/11 - 19:23 توسط موبایل کد دیدگاه 6099491
رويا

ن من شوهر نمیکنم خودم ی پا مردم خخخ

1396/05/11 - 19:48 توسط موبایل کد دیدگاه 6099493
sepid

خخخ
اره جون عمت از دلت بپرس

1396/05/11 - 21:31 توسط موبایل کد دیدگاه 6099497
رويا

حرف دلمه چرکو

1396/05/12 - 01:56 توسط موبایل کد دیدگاه 6099531
sepid

امممم

1396/05/12 - 08:42 توسط موبایل کد دیدگاه 6099537
✔✅✔

نمیدونم یکی تون زنم شین

زودی

1396/05/12 - 10:10 کد دیدگاه 6099541
sepid

فعلاکارای مهم تری داریم

1396/05/14 - 12:25 توسط موبایل کد دیدگاه 6099903
✔✅✔

از ازدواج مهتر کار نیست

1396/05/16 - 15:59 کد دیدگاه 6100241
رويا

نبابا مهم ترم هس

1396/05/16 - 16:09 توسط موبایل کد دیدگاه 6100242
✔✅✔

سلام رویا

1396/05/16 - 16:13 کد دیدگاه 6100243
رويا

سلام

1396/05/16 - 16:14 توسط موبایل کد دیدگاه 6100244
✔✅✔

کدومتون زنم میشین خخخخخخ

1396/05/16 - 16:15 کد دیدگاه 6100245
رويا

من.ک خودم ی پا مردم شوهر نمیخام {-27-}

1396/05/16 - 16:23 توسط موبایل کد دیدگاه 6100248
✔✅✔

اها

1396/05/16 - 16:27 کد دیدگاه 6100251
✔✅✔

پ چشمک واسه چیه

1396/05/16 - 16:27 کد دیدگاه 6100252
رويا

یعنی شوهر کیلویی چنده? باوا

1396/05/16 - 16:29 توسط موبایل کد دیدگاه 6100254
✔✅✔

شوهر کیلوی مگه گیر میاد ک کیلویی باشه به مثقالم گیر نمیاد

1396/05/16 - 16:33 کد دیدگاه 6100255
رويا

ن بابا فک و فراونه

1396/05/16 - 16:35 توسط موبایل کد دیدگاه 6100256
✔✅✔

نه اصن نیست اگ بود شوهر میکردی خ

1396/05/16 - 16:38 کد دیدگاه 6100257
رويا

خ خ خ خ بی مزه

1396/05/16 - 16:39 توسط موبایل کد دیدگاه 6100258
✔✅✔

خخخخخخخخ

1396/05/16 - 16:41 کد دیدگاه 6100259
✔✅✔

اگ سهمیه ای باشه سهم من 20 میشه خخخخخخخخ

1396/05/16 - 16:42 کد دیدگاه 6100260
رويا

ها ها ها

1396/05/16 - 16:49 توسط موبایل کد دیدگاه 6100261
✔✅✔

تو هم سهمه منی وگگرنه شوهر کرده بودی خخخخخخخ

1396/05/16 - 16:51 کد دیدگاه 6100262
رويا

{-60-} اوهوع

1396/05/16 - 16:53 توسط موبایل کد دیدگاه 6100263
✔✅✔

فیس بوک ایران

1396/05/16 - 17:05 کد دیدگاه 6100264
sepid

توافق کردین دیگه

1396/05/16 - 17:06 توسط موبایل کد دیدگاه 6100265
✔✅✔

نه دیگه با جفتتون مذاکره کنم

1396/05/16 - 17:10 کد دیدگاه 6100267
رويا

سپیده دختر خوبیه ردیفش کنم برات ?.{-7-}

1396/05/16 - 17:17 توسط موبایل کد دیدگاه 6100268
✔✅✔

اره زحمتشو بکش

1396/05/16 - 17:18 کد دیدگاه 6100269
رويا

باشع

1396/05/16 - 17:19 توسط موبایل کد دیدگاه 6100270
✔✅✔

ای ول
ببینم میتونی یا بلف میدی خخخخخخخ

1396/05/16 - 17:21 کد دیدگاه 6100271
رويا

وا چند بار بلف زدم عوضی {-60-}

1396/05/16 - 17:22 توسط موبایل کد دیدگاه 6100272
✔✅✔

کوفت

1396/05/16 - 17:23 کد دیدگاه 6100273
✔✅✔

عروس فرار کرد رویا

1396/05/16 - 17:23 کد دیدگاه 6100274
رويا

اره فک کنم.خخخ

1396/05/16 - 17:46 توسط موبایل کد دیدگاه 6100278
sepid

چی میگین
جرات دارین ی باردیگه تکرارکنین

1396/05/16 - 20:55 توسط موبایل کد دیدگاه 6100289
رويا

بجه خوبیه چرا آخه؟ خخخخ

1396/05/16 - 22:27 توسط موبایل کد دیدگاه 6100294
sepid

دوش ندالم

1396/05/17 - 01:02 توسط موبایل کد دیدگاه 6100312
رويا

خوشبخت میشی خخخخخ

1396/05/17 - 08:36 توسط موبایل کد دیدگاه 6100438
✔✅✔

سلام دوستان

1396/05/17 - 09:56 کد دیدگاه 6100450
sepid

تضمین میکنی.سلام دوست

1396/05/17 - 11:11 توسط موبایل کد دیدگاه 6100451
رويا

اره سپیده خخخخخ

1396/05/17 - 12:25 توسط موبایل کد دیدگاه 6100470
sepid

خخخخ

1396/05/17 - 14:28 توسط موبایل کد دیدگاه 6100478
رويا

پ بعله؟

1396/05/17 - 14:51 توسط موبایل کد دیدگاه 6100489
sepid

ن خدانکنه

1396/05/17 - 17:00 توسط موبایل کد دیدگاه 6100558
✔✅✔

مبارک مبار ک عروس خانم

1396/05/18 - 10:09 کد دیدگاه 6100894
رويا

هنو بعله نداده مبارکه مبارکه خخخخخخ

1396/05/18 - 10:11 توسط موبایل کد دیدگاه 6100900
✔✅✔

سلام خوبی
دست درد نکنه رویا

1396/05/18 - 10:11 کد دیدگاه 6100901
رويا

مرسی خخخ

1396/05/18 - 10:17 توسط موبایل کد دیدگاه 6100909
✔✅✔

خخخخخخخخخخ

1396/05/18 - 10:17 کد دیدگاه 6100911
✔✅✔

فیس بوک ایران

1396/05/18 - 11:00 کد دیدگاه 6100934
رويا

خخخح مبارکت باشه

1396/05/18 - 11:02 توسط موبایل کد دیدگاه 6100936
✔✅✔

خخخخخخخخ

مممنون عروس خانم نیستش ک

1396/05/18 - 11:19 کد دیدگاه 6100942
رويا

میاد ناراحت نباش خخخخ

1396/05/18 - 11:41 توسط موبایل کد دیدگاه 6100952
sepid

کی عروسع؟؟؟

1396/05/18 - 12:39 توسط موبایل کد دیدگاه 6100971
رويا

سپیده خخخخ

1396/05/18 - 14:45 توسط موبایل کد دیدگاه 6101042
sepid

دیگه چی

1396/05/18 - 16:23 توسط موبایل کد دیدگاه 6101087
رويا

هیچی خخح

1396/05/18 - 16:24 توسط موبایل کد دیدگاه 6101088
✔✅✔

سلام عروس خانم

1396/05/18 - 18:12 کد دیدگاه 6101118
sepid

سلام

1396/05/18 - 18:31 توسط موبایل کد دیدگاه 6101120
✔✅✔

خوبی عروس خانم

1396/05/18 - 18:31 کد دیدگاه 6101121
sepid

زرمار خخخ

1396/05/18 - 18:31 توسط موبایل کد دیدگاه 6101122
✔✅✔

خخخخخخخ نزن

1396/05/18 - 18:32 کد دیدگاه 6101123
✔✅✔

زن بد اخلاق

1396/05/18 - 18:32 کد دیدگاه 6101124
sepid

ی باردیگه بدی جوابتونمیدم

1396/05/18 - 18:33 توسط موبایل کد دیدگاه 6101125
✔✅✔

چی بدم

1396/05/18 - 18:35 کد دیدگاه 6101126

توضیح کوتاه

-----------------