قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
میتوان زیبا زیست
نه چنان سخت که از عاطفه دلگیرشویم
نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بدوخوب
لحظه ها میگذرند
گرم باشیم پرازفکروامید
عشق باشیم وسراسرخورشید
زندگی همهمه مبهمی از ردشدن خاطره هاست
هرکجاخندیدیم هرکجاخنداندیم
زندگانی آنجاست
بی خیال همه تلخیها
3 امتیاز + 1396/05/19 - 11:11 در شمالیهای فیس بوک ایران کد پست 40596685 توسط موبایل
پیوست عکس:
image.jpeg
image.jpeg · 640x595px, 199KB

توضیح کوتاه

_ میتوان زیبا زیستنه چنان سخت که از عاطفه دلگیرشویمنه چنا