قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
پسر 28ساله به دختر 23ساله :
پسر :بامن ازدواج می کنی؟
دختر:برگمشوعوضی دهنت بوی شیر میده.
پسر3ساله به دختر 23ساله
پسر: با من ازدواج می کنی؟
دختر:آره قربونت برم الهی.
دختر برو از خدات بترس
1396/05/29 - 16:27 در جوک کد پست 40600867 توسط موبایل

توضیح کوتاه

پسر ساله به دختر ساله پسر بامن ازدواج می کنیدختر