قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺭا ﺑﻬﺘﺮین ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺧﻄﺎﺏ ﻧﮑﻦ !
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺧﯿﺎﻻﺗﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ... ﻣﺒﺎﺩﺍ ، اﺯ ﺗﺮﺱ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺷﻬﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﭘﻨﺎﻩ ببری !
ﻫﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ، ﺭﻧﺠﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺳﺖ ...
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ...
ﺩﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺩﺭﺍﺯ ﻧﮑﻦ ،
ﺗﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ، ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﺕ ﻧﺒﺎﺷﺪ !!!
2 امتیاز + 1396/06/02 - 12:47 در ایران ما کد پست 40601796
دیدگاه
نسرین

عالی بود

1396/06/2 - 13:14 توسط موبایل کد دیدگاه 6104328
ღ monaعزيزم ارمغان ღ

ممنونم رفیق{-49-}

1396/06/2 - 13:15 کد دیدگاه 6104329
نسرین

خواهش میکنم {-49-}

1396/06/2 - 13:17 توسط موبایل کد دیدگاه 6104330

باز نشر توسط

توضیح کوتاه

ا ین