قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
میدونی چرا مهمانداران هواپیما رو از زنهای خوشگل انتخاب میكنن؟!
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.

..
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
كه هواپیما زودتر بلند شه!!

میدونم میدونم سرشار از اطلاعاتم..
1396/06/02 - 16:07 در بچه های مهربون قزوین کد پست 40601814
پیوست عکس:
F.jpg

توضیح کوتاه

میدونی چرا مهمانداران هواپیما رو از زنهای خوشگل انتخاب میكن