قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
به دوس دخترم گفتم تو چی فکری هستی؟؟
گفت:تو همون فکری که تو هستی..!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
سریع باهاش کات کردم..
گفتم نکنه دوجنسه اس کصافط..{-1-}{-1-}
1396/06/02 - 16:12 کد پست 40601815
دیدگاه
حامد ㋡

به به دیوث خان زنده ای؟
اتفاقا چن روز پیش پیجتو دیدم گفتم خدا بیامرزتش دختر اخمخی بود=))

1396/06/18 - 19:23 کد دیدگاه 6105615
رويا

اتفاقا من ب این نتیجه رسیدم.ک تو دو جنسه ای {-33-}

1396/06/23 - 21:56 توسط موبایل کد دیدگاه 6105898
حامد ㋡

ی جنسم ک جوره اون یکیارو ندیدم کوجان{-28-}

1396/06/24 - 16:12 کد دیدگاه 6106003
رويا

زرمار رمزی میحرفی

1396/06/24 - 20:46 توسط موبایل کد دیدگاه 6106019
حامد ㋡

رمزی چیه. میگی دو جنسه میگم کو جنسام=))

1396/06/24 - 22:58 کد دیدگاه 6106032
رويا

اونجان خخخخخخ

1396/06/24 - 23:23 توسط موبایل کد دیدگاه 6106037
حامد ㋡

ی جنس ک دارم ی جنسم تو بیا باهم دو جنسه شیم ملتو ب.گا بدیم:D

1396/06/25 - 18:24 کد دیدگاه 6106154
رويا

دیوث وضع ت خرابه

1396/06/25 - 19:54 توسط موبایل کد دیدگاه 6106155
حامد ㋡

خخخخخ دیوث=))

1396/06/26 - 14:20 کد دیدگاه 6106267
رويا

خرابی در حد المپیک

1396/06/26 - 14:21 توسط موبایل کد دیدگاه 6106268
حامد ㋡

المپیکم تویی=))

1396/06/26 - 14:29 کد دیدگاه 6106294
رويا

سگ تو روحت

1396/06/26 - 14:43 توسط موبایل کد دیدگاه 6106331

توضیح کوتاه

به دوس دخترم گفتم تو چی فکری هستیگفتتو همون فکری که تو