قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
همه «سگو»دوس دارن،
چون خیلی دوستش داره،وفاداره،دروغ هم نمیگه
ولی اگه یه «ادم»با همین ویژگیها تو زندگیشون باشه بهش میگن آویزون...
هـــــــــه
*کمی ادم باشیم
1 امتیاز + 1396/06/07 - 12:43 در . حـــــرف دل . کد پست 40602478 توسط موبایل
دیدگاه
mahdi

گشتم نبود نگرد نیست

1396/06/7 - 21:57 کد دیدگاه 6104926
-niloofar

چرا اتفاقا هس

1396/06/8 - 10:37 توسط موبایل کد دیدگاه 6104947
-niloofar

:( ؟!

1396/06/8 - 17:49 توسط موبایل کد دیدگاه 6104970
mahdi

پس حتما توی پسرا هست توی دخترا ک نبود {-1-}

1396/06/8 - 22:27 کد دیدگاه 6104984

توضیح کوتاه

- همه سگودوس دارنچون خیلی دوستش دارهوفادارهدروغ هم نمی