قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
.
یک تعداد آدم هایی هستند که در بدترین و سخت ترین شرایطِ رابطه یِشان
نمیتوانند از کسی که دوستش دارند بگذرند؛
درست مثل "مـوج" که در آرام ترین
و حتی طوفانی ترین لحظه ها
از "دریـا" جدا نمیشود!
اگر این آدمها در زندگیتان وجود دارند
قدرشان را بدانید،
این ها همان "عاشقان واقعی" هستند...
1 امتیاز + 1396/06/13 - 20:26 در . ســـتــاره درخــشــان من . کد پست 40603182

توضیح کوتاه

یک تعداد آدم هایی هستند که در بدترین و سخت ترین شرایطِ را