قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
پروردگارا
صبح را آفریدی
وما را خلقتی دوباره بخشیدی
خلقت دوباره تورا
دراین صبح معنوی شاکریم

الهی به امید و یاریت روزمان
را با یاد ولطفت زیبا بساز ..

سلام⚘
صبحتون بخیر و عالی⚘
1396/06/14 - 09:07 کد پست 40603606

توضیح کوتاه

_ پروردگاراصبح را آفریدیوما را خلقتی دوباره بخشیدیخلقت دوب