قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
پشت زیباترین لبخند
بیشترین رازها نهفته است؛
زیباترین چشم بیشترین اشک ها
را ریخته و مهربان ترین قلب بیشترین دردها را کشیده است.
1396/06/14 - 11:03 کد پست 40603612

توضیح کوتاه

_ پشت زیباترین لبخند بیشترین رازها نهفته است زیباترین چشم