قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
رودی جاری باشید ..
که از فراز صخره ای،
با لطافت
و آوایی نغز فرو می ریزد ...

تا هر رهگذری را،
به صوتی دلنشین
آرامش بخشد..
1396/06/14 - 11:05 کد پست 40603613

توضیح کوتاه

_ رودی جاری باشید که از فراز صخره ایبا لطافتو آوایی نغز