قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
که گناه دگران ، بر تو نخواهند نوشت...

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت...

پیوست عکس:
IMG_20170905_215806.jpg
IMG_20170905_215806.jpg · 640x640px, 66KB

توضیح کوتاه

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشتکه گناه دگران بر تو نخو