قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
هی رفیق تو اگر خویش منی، پیش منی،نیش چرا؟

میکنی قلب مرا ،عرصه ی تشویش چرا؟

دشمنم چون تو مرا اینهمه آزار نکرد

من که سرباز تو ام .

مات چرا-کیش چرا؟
پیوست عکس:
IMG_20170907_225023.jpg
IMG_20170907_225023.jpg · 1242x1227px, 177KB

توضیح کوتاه

هی رفیق تو اگر خویش منی پیش منینیش چرامیکنی قلب مرا ع