قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
هر که را زر در ترازوست زور در بازوست

و آنکه بر دینار دسترس ندارد

در همه دنیا کس ندارد

«سعدی»
پیوست عکس:
IMG_20170907_225809.jpg
IMG_20170907_225809.jpg · 640x480px, 27KB

توضیح کوتاه

هر که را زر در ترازوست زور در بازوستو آنکه بر دینار دسترس