قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
از روزی که
تصمیم به رفتن گرفته ای
بلاتکلیفی بین ما موج میزند
مثلا همین دل من
نمیداند با تو بیاید؟ یا پیش من بماند؟؟؟
1396/06/19 - 20:34 در سخن دل کد پست 40605172

توضیح کوتاه

از روزی کهتصمیم به رفتن گرفته ایبلاتکلیفی بین ما موج میزن