قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
.
از شهرِ چشمان مهربانت گذر مےکنم

بہ دلت ڪہ میرسم

رد عشقم را بہ جا مےگذارم

و در گوشَت نجواے

دوستت دارم سر مےدهم

تا دل بےقـرارم آرام گردد
‍‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌
‎‌‌‌‌
1396/06/21 - 12:49 در ایران ما کد پست 40605479
دیدگاه
امیر فدایی

فیس بوک ایران

1396/06/22 - 08:25 کد دیدگاه 6105814

توضیح کوتاه

از شهرِ چشمان مهربانت گذر مکنم بہ دلت ڪہ میرسمرد عشق