قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
انسانیت
تنها چیزی است که
ارزش بالیدن دارد
پول، مقام، زیبایی
و چیزهایی از این دست
همه برچسب های
بی ارزشی هستند
که بالندگان به آن تنها
میخواهند که کمبودهای
انسانی خود را پنهان کنند
1 امتیاز + 1396/06/21 - 12:56 در ایران ما کد پست 40605482
دیدگاه
امیر فدایی

فیس بوک ایران

1396/06/22 - 08:25 کد دیدگاه 6105811
ღ monaعزيزم ارمغان ღ

سپاس

1396/06/22 - 20:53 کد دیدگاه 6105852

توضیح کوتاه

انسانیت تنها چیزی است که ارزش بالیدن داردپول مقام زیبا