قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
ﯾﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ !
ﺍﯾﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺭﻫﮕﺬﺭﯾﻢ ...
ﭘﺲ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ... ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ ...
ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻦ ...
ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﺩﺍﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ...
1396/06/21 - 21:43 در ایران ما کد پست 40605490

توضیح کوتاه