قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
گذشته ات را فراموش نکن

بعد از خوردن غذا بیل گیتس ۵ دلار به عنوان انعام به پیش خدمت داد.پیشخدمت ناراحت شد.بیل گیتس متوجه ناراحتی پیشخدمت شد و سوال کرد:چه اتفاقی افتاده؟
پیشخدمت : من متعجب شدم بخاطر اینکه در میز کناری دختر شما ۵۰ دلار به من انعام داد در درحالی که شما که پدر او هستید و پولدار ترین انسان روی زمین هستید فقط ۵دلار انعام می دهید !
گیتس خندید و جواب معنا داری گفت :
او دختر پولدار ترین مرد روی زمینه و من پسر یک نجار ساده ام.

(هیچ وقت گذشته ات را فراموش نکن . او بهترین معلم توست)
1396/06/21 - 21:45 در ایران ما کد پست 40605492
دیدگاه
امیر فدایی

فیس بوک ایران

1396/06/22 - 08:25 کد دیدگاه 6105808

توضیح کوتاه

گذشته ات را فراموش نکنبعد از خوردن غذا بیل گیتس دلار به