قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
بترس از کسی که مختصات تو را میداند
هندسه روحت را میشناسد
و میانبرهای دلت را بلد است
او بهتر از هر کسی میتواند
معادلات زندگیت را غلط حل کند
از ارتفاع دلت بالا برود
و قاعده حیاطت را بهم بریزد
دلت را بازیچه کند
و با یک لبخند ملیح بگوید :
متأسفم
او بلد است کدام آجر شکسته را بیرون بکشد
تا دیوارت یکسره فرو بریزد !
1 امتیاز + 1396/06/21 - 21:50 در ایران ما کد پست 40605683

توضیح کوتاه

بترس از کسی که مختصات تو را میداندهندسه روحت را میشناسدو