قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
شانه بالا کردنت را دوست دارم عشق من
نازِ آن خندیدنت را دوست دارم عشق من

چایِ خوش رنگی تو از لبهای سرخت ریختی
آن بفرما گفتنت را دوست دارم عشق من

قهوه دارد چشم هایت، کافه بر پا کرده ای؟
چشم های روشنت را دوست دارم عشق من

بوسه بر نامحرمان ممنوع می باشد ولی
آن بلورِ گردنت را دوست دارم عشق من
خیره می مانند مردم ، بس که زیبایی به چشم
نازک اندامِ تَنَت را دوست دارم عشق من

می شود دریا نرفت و ، غرق شد در عطرِ تو
حسّ ِ خوب ِ بودنت را دوست دارم عشق من
1 امتیاز + 1396/06/21 - 21:53 در ایران ما کد پست 40605703
دیدگاه
امیر فدایی

فیس بوک ایران

1396/06/22 - 08:25 کد دیدگاه 6105806

توضیح کوتاه

شانه بالا کردنت را دوست دارم عشق من نازِ آن خندیدنت را دوس