قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
با ید که رفت و چمدان سفر بست
بایدکه به عاشقی جلوس شد و
عشق را جستجو شد
باید که اندیشه شدو

نقش خیال یار
بایدرویا بود ونگاه
باید که خاطره ها را شست
باید بر گذررنج ها افکار شد
باید بر حریم نیمای کوچک قصه ها یاد شد

شعر
نیمای کوچک قصه ها
بایدکه
1396/06/22 - 20:46 کد پست 40606190
پیوست عکس:
Hydrangeas.jpg
Hydrangeas.jpg · 1024x768px, 582KB

توضیح کوتاه

با ید که رفت و چمدان سفر بستبایدکه به عاشقی جلوس شد وعشق