قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
١٠٪ اختلاف ها بخاطر اختلاف عقیده هستن و ٩٠٪ به خاطر تن صداى نامناسب!
1 امتیاز + 1396/09/01 - 20:23 کد پست 40625154
دیدگاه
Bahare_e_sabeq :|

|: عای گقتی!!!

1396/09/1 - 21:03 کد دیدگاه 6112054

توضیح کوتاه

- ١٠٪ اختلاف ها بخاطر اختلاف عقیده هستن و ٩٠٪ به خاطر تن صداى