قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
ماندن سنگ بودن است و رفتن رود بودن.

بنگر که سنگ بودن به کجا می رسد: جز خاک شدن...

و رود بودن به کجا می رود: جز دریا شدن....
-دکتر شریعتی.

فیس بوک ایران
1 امتیاز + 1396/11/20 - 13:42 در . ســـتــاره درخــشــان من . کد پست 40633489

توضیح کوتاه

ماندن سنگ بودن است و رفتن رود بودنبنگر که سنگ بودن به کج