قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
شده دلتنڪَ شــــوے..

فاصـــــله فرسنڪَ شود

یادشیریڹ ڪســــــي تیشه ے هر سنڪَ شود ،

شده با بغــض ترڪ خورده

ســـلامـــي بـــــڪني

او جوابي ندهدثانیه ها هنڪَ شود...
2 امتیاز + 1396/11/21 - 22:50 در ایران ما کد پست 40633535
دیدگاه
امیر فدایی

فیس بوک ایران

1396/11/22 - 08:03 کد دیدگاه 6114700

توضیح کوتاه

شده دلتنڪَ شــــو فاصـــــله فرسنڪَ شودیادشیریڹ ڪســ