قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
...دیشب از دلتنگیت

بغض گلویم را شکست

گریه ای شد بر فراز

آرزوهایم نشست...


من نگاهت را کشیدم

روی تاریخ غـزل..

تا بماند یادی از روزی

که بر قلبـم نشست
2 امتیاز + 1396/11/21 - 22:56 در ایران ما کد پست 40633536
دیدگاه
امیر فدایی

فیس بوک ایران

1396/11/22 - 08:03 کد دیدگاه 6114701
ღ monaعزيزم ارمغان ღ

ممنون

1396/11/22 - 16:24 کد دیدگاه 6114725

توضیح کوتاه

دیشب از دلتنگیت بغض گلویم را شکست گریه ای شد بر فراز

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}