قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
عاشقي تقصير يک پيغام نيست
صحبت از آن دانه و اين دام نيست

عاشقي يک اتفاق ساده نيست
صحبت از دل بردن و دلداده نيست

عاشقي يک کلبۀويرانه نيست
صحبت از شمع وگل و پروانه نيست

عاشقي تصوير يک پاييز نيست
يک شب سرد و ملال انگيز نيست

عاشقي چيزي براي هديه نيست
طرح دريا و غروب و گريه نيست

عاشقي يک نامه و نقاشي بيجان که نيست
عکس قلبي تيرخورده...قطره هاي خون ميان آن که نيست

عاشقي روييدن يک غنچه در باران که نيست
هرچه مي گويند اين وآن که نيست

عاشقي تنهاي تنها يک تب است
بي تو مردن در سکوت يک شب است. .?
2 امتیاز + 1396/11/22 - 23:57 در ایران ما کد پست 40633745
دیدگاه
امیر فدایی

فیس بوک ایران

1396/11/23 - 08:20 کد دیدگاه 6114733
ღ monaعزيزم ارمغان ღ

ممنونم

1396/11/24 - 20:19 کد دیدگاه 6114773

توضیح کوتاه

عاشقي تقصير يک پيغام نيستصحبت از آن دانه و اين دام نيستع

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}