قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
@roonas31

ما
روزی هزار بار میمیریم...
در آتش اگر نسوزیم،
دریا غرقمان میکند!
از آلودگی اگر خفه نشویم،
امواج از پا درمان می آورد!
از گرانی اگر کمرمان نشکند،
امیدِ های واهی نابودمان میکند
ما مردمانی هستیم که هنوز لباسِ سیاه از تنمان در نیامده،
بلای جدید بر سرمان می آید!
معجزه ماییم که هنوز زنده ایم
4 امتیاز + 1396/12/03 - 00:42 در کـــــــــــردهای فیس کد پست 40634719
پیوست عکس:
1053500x625_1516002346569683.jpg
1053500x625_1516002346569683.jpg · 500x625px, 55KB
دیدگاه
♥مدیرگروه کردهای فیس ♥ROONAS

عزیزم بیا تلگرام
گروه دوستان فيس

1396/12/6 - 00:51 کد دیدگاه 6115071

باز نشر توسط

توضیح کوتاه

ماروزی هزار بار میمیریمدر آتش اگر نسوزیم

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}