قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
واعظی پرسیدازفرزندخویش
هیچ‌میدانی‌مسلمانی به‌چیست
صدق‌وبی‌آزاری‌وخدمت به خلق
هم عبادت هم ڪلیدزندگیست
گفت زین معیاراندرشهـــرما
یک‌مسلمان‌هست آنهم‌ارمنیست ..
3 امتیاز + 1396/12/04 - 22:22 در ایران ما کد پست 40635586
پیوست عکس:
image:422201
image:422201 · 900x1111px, 115KB
دیدگاه
یاسین

واقعاهم.گل گفتی

1396/12/5 - 09:05 توسط موبایل کد دیدگاه 6115044
♥مدیرگروه کردهای فیس ♥ROONAS

لايکي هم خودت هم پروين

1396/12/6 - 01:05 کد دیدگاه 6115076
ღ monaعزيزم ارمغان ღ

ممنون از حضور سبزتون{-35-}{-49-}

1396/12/6 - 17:44 کد دیدگاه 6115102

باز نشر توسط

توضیح کوتاه

واعظی پرسیدازفرزندخویشهیچمیدانیمسلمانی بهچیستصدقوبیآ

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}