قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
من توانستم تمامِ این شب ها را

بدونِ شب بخیرِ تو به صبح برسانم

وَ نمُردم

اما "جان" کندم هرشب...
2 امتیاز + 1397/07/19 - 23:53 کد پست 41200184
دیدگاه
ღ monaعزيزم ارمغان ღ

به به
سلام علیکم
خوش اومدی
خیر مقدم

1397/07/20 - 00:01 کد دیدگاه 6126999
sepid

به به

1397/07/20 - 16:58 کد دیدگاه 6127029

توضیح کوتاه

_ من توانستم تمامِ این شب ها را بدونِ شب بخیرِ تو به صبح بر

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}