قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
فکر کن قهوه بنوشی ته فالت باشد
بعد از این دیدن او فرض محالت باشد

از خدا ساده بپرسی که تو اصلا هستی !؟
گریه ات باعث تکرار سوالت باشد

چمدان پر بکنی خاطره ها را ببری
عکسهایش همه عمر وبالت باشد

روز و شب قصه ببافی که تو را می خواهد
باز پیچیده ترین شکل خیالت باشد

توی تنهایی خود فکر مسکن باشی
قرص اعصاب فقط شامل حالت باشد

...
"ای که از کوچه معشوقه ما می گذری"
قسمت ما نشد این عشق...
حلالت باشد...
4 امتیاز + 1397/07/20 - 12:16 در ایران ما کد پست 41200194
دیدگاه
امیر فدایی

فیس بوک ایران

1397/07/20 - 13:16 کد دیدگاه 6127014
sepid

بسیارزیبا

1397/07/20 - 17:53 کد دیدگاه 6127046
ღ monaعزيزم ارمغان ღ

فدایت{-49-}

1397/07/20 - 18:07 کد دیدگاه 6127051

توضیح کوتاه

فکر کن قهوه بنوشی ته فالت باشدبعد از این دیدن او فرض محالت

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}