قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
با آمدن ات فریب ام دادی
یا با رفتن ات ؟

کاش هرگز تو را نمی دیدم
تا همیشه سراغ ات را
از فرشتگان می گرفتم
تا تلخ ترین شعرم را هرگز
در گوش خدا نمی خواندم

کاش هرگز تو را نمی دیدم
آن وقت
نه بغضی در گلویم بود
نه دل شدگی
و نه مشتی شعر

 
2 امتیاز + 1397/07/30 - 20:37 کد پست 41203531
دیدگاه
ღ monaعزيزم ارمغان ღ

به به جناب ساسانی
خوش اومدی
خوبی

1397/07/30 - 20:42 کد دیدگاه 6127615
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"

سلام
مرسی
ممنونم

1397/08/1 - 01:03 کد دیدگاه 6127618

توضیح کوتاه

_ با آمدن ات فریب ام دادییا با رفتن ات کاش هرگز تو را نمی

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}