قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
آرزوی قشنگی ست؛
داشتن ردپای تو کنار ردپای من،
بر دشت سپید پوشیده شده از برف؛
هنوز اما نه برف آمده و نه تو….
1 امتیاز + 1397/09/16 - 18:37 در ایران ما کد پست 41293499
دیدگاه
ali-kooh

میاد میاد

1397/09/16 - 18:38 کد دیدگاه 6130507
ღ monaعزيزم ارمغان ღ

دیگ نمیاد{-15-}

1397/09/16 - 18:40 کد دیدگاه 6130510
ali-kooh

{-51-}

1397/09/16 - 18:41 کد دیدگاه 6130511
ali-kooh

عه اومد؟؟؟؟؟؟؟

1397/09/16 - 18:45 کد دیدگاه 6130516
ღ monaعزيزم ارمغان ღ

{-18-}نمیری کچل

1397/09/16 - 18:46 کد دیدگاه 6130517
ali-kooh

انگار اومده میزون شدی{-54-}

1397/09/16 - 19:14 کد دیدگاه 6130523
ღ monaعزيزم ارمغان ღ

خخخخ

1397/09/16 - 19:33 کد دیدگاه 6130532

توضیح کوتاه

آرزوی قشنگی ستداشتن ردپای تو کنار ردپای منبر دشت سپید پ

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}