قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
ایده ای بسیار زیبا برای آموزش اخلاق انسانی به فرزند:

وقتی همراه فرزندت در پیاده رو راه می روی،
گاهی وقت ها خم شو و سنگی را از سر راه کنار بزن!
وقتی کودکت پرسید:
بابا چرا این کار را کردی؟!‼️
برایش توضیح بده فقط بخاطر اینکه کسی زمین نخورد.

و کارهای اخلاقی و انسانی مشابه انجام بده بدون اینکه مزدی طلب کنی و حتی بخواهی دیگران بفهمند و از تو تقدیری شود!

این را هم بگو که آنها شاید هیچ وقت نفهمند کسی سنگی را از سر راهشان برداشته تا از او تشکر کنند!

اما همه ی کارها را لازم نیست برای تشکر دیگران انجام داد.

مهربانی کردن های بی توقع را یاد بگیر و به فرزندت یاد بده

نکند روزها و ماه ها و سال ها بیاید و تو همیشه منتظر باشی بقیه خوبی کنند و خودت فقط و فقط در ازای چیزی -هر چیز- به آنها خیر برسانی.

بعضی وقت ها یواشکی زیر فرش یا طاقچه اتاق اقوام سالمند، پول بگذار و نگذار هرگز بفهمند تو این کار را کرده ای.

اما برای ترویج اخلاق مداری و انسانیت،
هر از گاهی به فرزندت بگو چه کرده ای، تا یاد بگیرد.

تا بداند می شود خوبی کرد و منتظر پاسخ و حتی نگاهِ تشکرآمیزی نبود.
1 امتیاز + 1397/09/16 - 18:43 در ایران ما کد پست 41293502

توضیح کوتاه

ایده ای بسیار زیبا برای آموزش اخلاق انسانی به فرزندوقتی

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}