قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
"اخوان" راست میگفت
هوا بس ناجوانمردانه سرد است
سلامم را نمیخواهی تو پاسخ گفت
سرم در گریبان
چشمها بسته
غبار اشک بر گونه ها بسته
های نازنین دلبر
باز کن دروازه ی قلبت
سلامم رو تو پاسخ گوی
منم من عاشق مجنون
سراپا تیپا خورده ی دلخون
منم آن عاشق دیوانه ی مجنون
سلامم رو تو پاسخ گوی
هوا بس ناجوانمردانه سرد است

"اردیا"
2 امتیاز + 1397/10/14 - 20:54 کد پست 41311190
دیدگاه
ღ monaعزيزم ارمغان ღ

سرقت ادبی؟!!{-7-}

1397/10/14 - 22:13 کد دیدگاه 6132253
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"

نچ سرقت ادبی نیست

1397/10/15 - 00:17 کد دیدگاه 6132262
ღ monaعزيزم ارمغان ღ

به به
میبینم خودتون دستی بر قلم دارید
صدافرین{-7-}

1397/10/15 - 00:22 کد دیدگاه 6132263
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"

گاهی یه چرت و پرتی مینویسم خخ

1397/10/15 - 00:43 کد دیدگاه 6132264
ღ monaعزيزم ارمغان ღ

اختیار دارید
احسنت

1397/10/15 - 23:32 کد دیدگاه 6132271
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"

لطفا به اون دوستتون که اسمش امیر هست بگید بیخیال بنده بشه کی چی مثلا پیام داده عکسهای بنده رو نقد کنه من که هم از گروهتون اومدم بیرون هم عکسامو حذف کردم حتی عکس اینجامم حذف کردم چرا بیخیال نمیشه نمیدونم

1397/10/15 - 23:51 کد دیدگاه 6132272
ღ monaعزيزم ارمغان ღ

چته رفیق
چرا جوش اوردی

1397/10/16 - 00:31 کد دیدگاه 6132276
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"

بدم میاد از آدمی که مردم رو مسخره میکنه خودش معلوم نیست از کدوم ده کوره ای اومده اونوقت دم از فرهنگ میزنه واسه من

1397/10/16 - 00:45 کد دیدگاه 6132278
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"

به اسم معذرت خواهی اومده عکس بنده رو نقد کنه بره گمشه بهتره

1397/10/16 - 00:49 کد دیدگاه 6132279
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"

من تعجب میکنم روناس چجوری با همچین آدمایی توی یه گروه بوده

1397/10/16 - 01:01 کد دیدگاه 6132282
ღ monaعزيزم ارمغان ღ

از روناس چ خبر
کجاست ک پیداش نیس

1397/10/16 - 01:01 کد دیدگاه 6132283
ღ monaعزيزم ارمغان ღ

دلواپسشم

1397/10/16 - 01:08 کد دیدگاه 6132285
ﺍﺭﺩﯾﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ"ناشناس"

خو برو حالشو بپرس

1397/10/16 - 01:49 کد دیدگاه 6132286

توضیح کوتاه

_ اخوان راست میگفتهوا بس ناجوانمردانه سرد استسلامم را نمی

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}