قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
غم و درد دل مو بی حسابه
خدا دونه دل از هجرت کبابه

بنازم دست و بازوی ته صیاد
بکش مرغ دلم بالله ثوابه{-41-}
1 امتیاز + 1397/10/22 - 11:36 در ایران ما کد پست 41321019
پیوست عکس:
IMG_20190112_113512_771.jpg
IMG_20190112_113512_771.jpg · 500x499px, 39KB
دیدگاه
ali-kooh

فیس بوک ایران

1397/10/22 - 11:40 کد دیدگاه 6132630

توضیح کوتاه

غم و درد دل مو بی حسابهخدا دونه دل از هجرت کبابهبنازم دس

{-1-} {-2-} {-3-} {-4-} {-5-} {-6-}
{-7-} {-8-} {-9-} {-10-} {-11-} {-12-}
{-13-} {-14-} {-15-} {-16-} {-17-} {-18-}
{-19-} {-20-} {-21-} {-22-} {-23-} {-24-}
{-25-} {-26-} {-27-} {-28-} {-29-} {-30-}
{-31-} {-32-} {-33-} {-34-} {-35-} {-36-}
{-37-} {-38-} {-39-} {-40-} {-41-} {-42-}
{-43-} {-44-} {-45-} {-46-} {-47-} {-48-}
{-49-} {-50-} {-51-} {-52-} {-53-} {-54-}
{-55-} {-55-} {-57-} {-58-} {-59-} {-60-}