قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
معنی فاک چیست؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
چقد شما منحرفین
.
.
.
مخفف
فکر

اندیشه

کار{-7-}{-7-}{-18-}{-18-}{-18-}
1391/11/14 - 17:19 کد پست 5456439

توضیح کوتاه

معنی فاک چیستچقد شما منحرفینمخفف