قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
خون بازي

آخرین سنگر سکوته حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیرید این پرنه مردنی نیست

آخرین سنگر سکوته خیلی حرفا گفتنی نیست

ای برادرای خونی این برادری تنی نیست

موج دستهای من و تو دست دریا را گرفته

عکس تو با سرمه خون چشم دنیا را گرفته

ما که از آوار و ترکش همه رو به جون خریدیم

تو بگو همسنگر من ما تقاص کی رو میدیم

آخرین سنگر سکوته حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیرید این پرنه مردنی نیست

آخرین سنگر سکوته خیلی حرفا گفتنی نیست

ای برادرای خونی این برادری تنی نیست
1391/12/06 - 00:55 در Daryoush lovers کد پست 5798962
دیدگاه
nazanin_t

مرسي عزيزم

1391/12/6 - 01:01 کد دیدگاه 1545706

لایک

به زودی