قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
♥♥ گروه ز مثل زندگـــــــــی ♥♥

فیس بوک ایران

اطلاعات گروه

آی دی گروه 1524
نام گروه زمثل زندگـــی
دسترسی گروه گروه عمومی
پست ها 51928 پست
تعداد کاربر 218 کاربر
وضعیت شما عضو نیستید
صاحب گروه 0

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

نمایش همه

برچسب‌های کاربری

زمثل زندگـــی

گروه عمومی · 218 کاربر · 51928 پست
"mehraneh"***
"mehraneh"***
فیس بوک ایران

هـمـیـشـه
در زنــدگــی
زمــان هـایـی وجـود دارد کـه
باید بـیـخـیـال بــود
...باید گـــــذشــــــت
باید بُــــــــریـــــــــد
نــه ایــنـکـه ژســـت روشـنـفـکـرانـه بگیریم ! نـه !
امـا هـرچـه کـه مـقـاومـت کـنـیـم, بــاز هـم :
بــعـــضـی چـيــز هـا را نــمـی تــوان آمـوخـت
بــعــضــی حـــــرف هــا را نـمـی تـوان گــفت
و
بــعــضـی هــا را نـمـی تــوان دوســت "نداشت" . . .
"mehraneh"***
"mehraneh"***
فیس بوک ایران

دست ها گاهی طوری رفتار میکنند که انگار عضو جدایی از بدن آدم هستند!…

دست ها عاشق میشوند …

دیوانه میشوند …

دلتنگ میشوند …

دست ها حتی گاهی از غصه میمیرند
"mehraneh"***
"mehraneh"***
فیس بوک ایران

دوستت دارم...
هــِـديـــِـهــ ـايــســتــ کـــهــ هــَـر قــَـلـبــــيــ ، فـــَـهـمــ گـِـرِفــتـنـشـــ رآ نــَــدـآرد ...


قـِــيـمــتـــيــ دـآرَد ، کـــهــ هــَـرکــَســـيـــ تــَـوـآن پــَـردـآخـتـنـــشــ رـآ نـَدـآرَد ...


جــُـمـلـــهــ ي کـوتــآهـيســـتــ کــهــ هــَرکســيــ ، لـيـــآقــَتــ شــِنـيـدَنــَشــ رـآ نـَدـآرَد ...!


وَلـــيــ مــَـنــ دوووســتـَـتـــ دـآرَمــ ...
"mehraneh"***
"mehraneh"***
فیس بوک ایران
"mehraneh"***
"mehraneh"***
فیس بوک ایران
"mehraneh"***
"mehraneh"***
فیس بوک ایران
"mehraneh"***
"mehraneh"***
فیس بوک ایران
2 امتیاز + مشاهده لایک
"mehraneh"***
"mehraneh"***
فیس بوک ایران
"mehraneh"***
"mehraneh"***
فیس بوک ایران
A.N
A.N
تـــــــــــــا توهستـــــــــــــــی که دستــــــــــــــــــــــانم را

بگیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــری

آرزو میـــــــــــــکنم هر روز زمیــــــــــــــــــــــــن بخورم
کـــــــــــــــــــاش ...........

تابســـــــــــــــــــــتان ها هـــــــــــــــــــــم برفـــــــــــــــــــی بود!!!!!
A.N
A.N
فیس بوک ایران
A.N
A.N
فیس بوک ایران
1 امتیاز + مشاهده لایک
A.N
A.N
فیس بوک ایران
A.N
A.N
فیس بوک ایران
A.N
A.N
ﺗﻌــﻬـﺪ ﺩﺍﺷﺘــﻦ، ﻗــﺸﻨﮕــﻪ !!
ﺣﺘـــﯽ ﺗﻌﻠــﻖ ﺩﺍﺷﺘﻦ !
ﺍﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺪﻭﻧــﯽ ﻣـــﺎﻝ ﮐﺴــﯽ ﻫﺴﺘــﯽ ...
ﺳــﻬـﻢ ﮐﺴــﯽ ﻫﺴﺘــﯽ ...
ﻭ ﺍﻭﻧـــﻢ ﻣـــﺎﻝ ﺗـــﻮﺋـــﻪ ..
ﺣـــﻖ ﺗـــﻮﺋــﻪ ..
ﻣﻬـــﻢ ﻧﯿــﺲ ﺍﯾﻦ ﺗﻌــﻬـﺪ ﺍﻣـﻀــﺎﺀ ﺑﺸــﻪ ﺗـــﻮ ﯾﻪ ﮐـــﺎﻏـﺬ ﭘــﺎﺭﻩ !
ﺍﺻـــﻞ ـِـﺶ ﺟـــﺎﯼ ﺩﯾﮕــﻪ ﺳَﻨَــﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ
ﻭﺳـــﻂ ﺩﻝ
صفحات: 1 2 3 4 5