اطلاعات گروه
mona2
بنیانگذار
تاریخ انتشار: اردیبهشت 3, 2019

Wall Comment

sami abdi
مسافر بی بدرقه من آنقدر بیصدا رفتی که از وداع جا ماندم باز به غیرت چشمانم که آبی پشت سرت ریختند…
اولین نفری باشید که خوشش آمد